Hva er MediYoga - medisinsk yoga?


MediYoga – medisinsk yoga, er en terapeutisk yogaform og ble grunnlagt og utviklet av Göran

Boll på IMY, Institutet för Medicinsk Yoga, i Stockholm. MediYoga har sin opprinnelse i klassisk

Kundaliniyoga og begynte å ta form allerede i 1998, da det første samarbeidet mellom Göran Boll

og Karolinska Institutet startet. Samarbeidet dreide seg om et studie om hva yoga kan gjøre for

pasienter med kroniske ryggsmerter. Etter dette er det gjennomført mange forskjellige studier

på MediYoga og dens virkninger på forskjellige pasientgrupper og helseproblemer generelt. Det

har også blitt gjennomført flere studier i store virksomheter, som f.eks. Post Girots Stressprojekt

1999 og Kronofogdens Stressprojekt 2009. MediYoga har siden 2004 vært et av de mest etablerte

rehabiliteringsalternativene for langtidssykemeldte i Astra Zeneca.


Det arbeides for at yoga bør være en naturlig del av samfunnet, i hverdagen, på skolen, på

jobb, i helsevesenet, osv. Der det er nødvendig. Dette gjøres gjennom ny forskning, utvikling

av utdanningsprogrammer og produkter og tjenester som gjør yogaen lett tilgjengelig og

tilgjengelig der det gjør nytte - i midten av en raskt spinnende hverdag.

Generelt om yoga


Det sies ofte at ordet yoga betyr balanse. Det kommer fra Sanskrit og ordets rot er ordet yuj og den

bokstavelige betydningen er forening. Yoga henspeiler på det å anstrenge seg og disiplinere seg for

å skape balanse mellom kropp og sinn, og mellom kropp og sjel. Yoga er et system for fysisk, mental

og åndelig trening. En vanlig misforståelse om yoga er at det er et system for fysiske øvelser og

stillinger. I realiteten er yoga er en fullstendig vitenskap for livet, et system som inkluderer fysiske

stillinger (asanas) og meditasjon som noen av ulike komponentene.


Utøvelse av yoga går langt tilbake i tid. Arkeologisk utgravninger i India og Pakistan daterer yogaen

til minst 4 000-5 000 år før vår tid. Lenge var yogaen forbeholdt et lite fåtall, men i dag utøves disse

teknikkene av mange hundre millioner mennesker over hele verden. Gjennom årtusenene har yoga

feilaktig blitt koblet sammen med forskjellige teologiske og filosofiske systemer. Yoga i seg selv er ikke

en religion og er heller ikke koblet til noen spesiell religion. Yoga er en filosofi som først og fremst er

en praktisk fysisk, mental og åndelig disiplin som foreskriver personlig utøvelse, som leder til åndelig

innsikt. Yoga er ganske enkelt et verktøy som gir mulighet til å utforske ens egen menneskelige natur.


Yoga påstår ikke at den er noen form for eneste eller rette vei til frelse. Yoga utelukker aldri noen fra å

delta. Tvert imot. Yogaøvelser kan utføres og blir utført, av alle typer mennesker over hele verden,

uansett religiøs oppfatning og tilhørighet. Når en trener yoga trenger en ikke å tro på noe annet enn

muligheten til at en gjennom yogatreningen kan transformere seg selv i retning mot sitt eget fulle

potensiale og komme i kontakt med den en virkelig er.